Kontakt2019-02-05T17:35:59+01:00

Impressum:

Naziv pružaoca medijske usluge: Master craft d.o.o. Kula
Matični broj: 21081213
Broj dozvole za pružanje medijske usluge: 3509/2013-3
Adresa: Kula, Lenjinova 8, I sprat
Telefon: (064) 143-8047
E-mail: studio (at) klik917.net (ubacite znak @ na odgovarajuće mesto)
Ovlašćeno lice za zastupanje: Žarko Simović
Glavni i odgovorni urednik: Žarko Simović